امکانات


رستوران با غذاهای سنتی و ایرانی

 
 


سالن همایش ها و کنسرت

 
4_5967546754994799864
 


رصد با تلسکوپ های حرفه ای

 
4_5967546754994799865
 


چای خانه

 
4_5967546754994799866
 


بازارچه سنتی

 
4_5967546754994799867
 

اتاق VIP
سالن همایش ها و اجرای کنسرت.