گالری تصاویر


رواق منظر چشم من آشیانه ی توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست
رواق منظر چشم من آشیانه ی توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست
نمایی از سالنهای داخلی کاروانسرا
شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست. نمایی از داخل شاه نشین
کاروانسرای ده نمک محلی مورد علاقه و مناسب تورهای رصدی

کاروانسرای ده نمک محلی مورد علاقه و مناسب تورهای رصدی
ورودی حجره ها
پانوراما با هلی شات از سرکار خانم مریم احمدی.
سردر ورودی کاروانسرای شاه عباسی ده نمک.
صد قافله دل.
صد قافله دل.